Diskeeper

Alle kender frustration når Windows bliver gradvist langsommere jo længere den bliver brugt og belastet med mere software og fleredata. Diskeeper forhindrer forringelse af Windows ydeevne ved at fjerne næsten alle fragmenteringer der oprettes på Windows-niveau, før filerne er skrevet i en performance-straffet tilstand. Med sit patenterede, proaktiv IntelliWrite ®-teknologi, holder Diskeeper pc'er og servere, der kører som ny, hvilket resulterer i øget produktivitet og lavere omkostninger ved at forlænge levetiden af eksisterende hardware.

There are no products matching the selection.

This is a custom CMS block displayed if category is empty.
You can replace it with any custom content.